A 3 alkalmas csoportos jógaóra bérlet nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék) az Örökmozgó Centrum oktatói (Soltné Richter Éva és Bodorkós-Solt Nóra, a továbbiakban: Szervező) szervezik. A nyereményjátékban való részvétel nem vásárláshoz kötött, illetve az esetleges vásárlás nem befolyásolja a nyerési esélyeket.

A nyereményjátékban arra jogosult, cselekvőképes, Magyarországon állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély vehet részt. A Játékban való érvényes részvételnek az minősül (jelentkezés), amennyiben a Játékos, a Szervező Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/orokmozgocentrum) közzétett Játékfelhívást tartalmazó poszthoz ír hozzászólást.

A játék időtartama:

2023. június 5-15. A Játékba benevezni 2023. június 5-e, az első játékfelhívást tartalmazó Facebook poszt közzétételi ideje és 2023. június 15-e, 23:59 között lehet.
A játékban részt vevők között a Szervező 1 db 3 alkalmas csoportos (3 vagy több fő) jógaóra bérletet sorsol ki. A sorsolás időpontja: 2023. június 16. A sorsolás módja: https://socialwinner.besocial.hu, vagy hasonló online sorsolási szolgáltatás. A beküldött helyes megfejtések darabszámától függetlenül minden Játékos egyenlő eséllyel vesz részt a sorsoláson. A nyertes neve a Szervező oldalán, nyilvános poszt formájában kerül közzétételre. A nyeremény a nyerteshez történő eljuttatásának módját a Szervező és a nyertes a Facebookhoz kapcsolódó privát üzenetküldési fórumon (Messenger) egyezteti. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A Szervező fenntartja a jogot a játék megszakítására, felfüggesztésére, különös tekintettel az esetleges visszaélések, csalások gyanúja esetén. A nyereményjátékot a szervező bármikor, indokolás és előzetes értesítés nélkül visszavonhatja. A megszakítás, felfüggesztés, visszavonás miatt a Szervezővel szemben semmilyen igény nem támasztható, kárigény nem érvényesíthető. A részvétellel a Játékos jelen kikötést kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

A Játékba való jelentkezésével a Játékos önkéntesen, erre való külön hozzájárulási nyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Játék lebonyolításához szükséges adatait (Facebook felhasználónév) a Szervező a Játék lebonyolításában résztvevő alkalmazottai és alvállalkozói minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül, legfeljebb a sorsolást követő 60 napon keresztül, a nyeremények kisorsolása, a nyertes azonosítása és értesítése, illetve a nyeremény átvételének egyeztetése céljából kezelje. A fenti hozzájárulást a játékos bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését. Valamint a résztvevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését. Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a játékos adatai az adatbázisból-, és amennyiben a sorsolást megelőzően kéri az adatait törölni, úgy a sorsolásról is – törlésre kerülnek. A szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.